الغوث

▬ استخاره بد آمد
▬ نماز صبح
▬ حدیث قدسی
▬ جبران مردم کوفه
▬ شعری از صائب تبریزی
▬ شعری که آیت الله بهجت زمزمه میکردند
▬ روحیه بالای مردم دزفول
▬ روحیه بالای رزمندگان در جبهه
▬ ساده زیستن امام خمینی(ره)
▬ تاخیر در ظهور