تبلیغات
الغوث
03:40 ب.ظ
2
احادیث زیبا از امام حسن(ع)
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهماحادیث زیبا و قصار از حضرت امام حسن مجتبی (ع)

1.برای دنیا با بدنتان كار كنید و برای آخرت با قلبتان.
2.مشورت در كارها برای رشد عقل است كه به افكار دیگران هم پی ببرید.
3.كسی كه در طلب عبادت است بایدپرهیزگار باشد و جان و مالش را پاك كند.
4.شوخی زیاد سنگینی و وقار را ازبین میبرد و سكوت به وقار می افزاید.
5.بد اخلاقی از مرتكب شدن به معصیت بدتراست.
6.هلاكت مردم در سه چیز است كبر و حرص و حسادت.
7.كبر و غرور دین را نابود میكند مانند ابلیس كه رانده شد.
8.هیچ ثروتی برتر از عقل نیست.
9.هیچ فقری مانند نادانی نیست.
10.هیچ وحشتی شدیدتراز غرور و تكبر نیست.
11.قرآن چراغ هدایت و مشعل پرنور راهنمایی است.
12.بی شرم و حیا دین ندارد.
13.اساس عقل معاشرت نیكو با مردم است.
14.بی خرد بی ادب است.
15.فرصت را از دست ندهید زیرا كه زود گذر است و دیر برمی گردد.
16.دوست خوب از بزرگترین نعمت های الهی است.
17.قرآن تفكر و بینایی ابدی می بخشد و هر محیط تاریك را روشن میكند.
18.علم تان را به دیگران بیاموزید تا خداوند به شما علم ببخشد.
19.بهترین آرایش و زینت برای هر انسان دانش است.
20.بزرگمنش آن است كه به دانش و ادب و نیكی ها آراسته باشد.
21.نخواستن حاجت بهتر است تا از غیر اهل حاجت طلبیدن.
22.طمع و حسادت دو دشمن قوی برای انسان اند.
23.هیچ قومی بایكدیگر مشورت نكردند مگر اینكه به پیشرفت راهنمایی شدند.
24.نیكوترین نیكویی اخلاق خوب است.
25.هركس خدا را بندگی كند خداوند همه چیز را بنده اش كند.
26.نعمت را سپاس نگفتن پستی است.
27.به جانم قسم كه ما پرچم های هدایت و نشانه ی روشن پرهیزگاری هستیم.
28.خردمند به كسی كه از او نصیحت میخواهد خیانت نمیكند.
29.تفكر كلید در حكمت است.
30.تفكر مایه ی حیات شخص بصیر و آگاه است.
31.بی همت را مردانگی نباشد.