تبلیغات
الغوث
04:29 ب.ظ
74
احادیث زیبا از امام حسن عسکری(ع)
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم والعن اعدائهم اجمعین احادیث زیبا از امام حسن عسکری(ع)


1.دو خصلت است كه بالاتر از آنها چیزى نیست ایمان به خدا و سود رساندن به برادران

2.همه پلیدى ها را در خانه اى نهادند و كلید آن دروغ است .

3.شادمانى كردن در نزد غم دیده ، بى ادبى است

4.چه بد بنده اى است آن كه دورو و دو زبان باشد .

5.از افشاى اسرار و ریاست جویى بپرهیز ؛ زیرا این دو به هلاكت كننده اند

6.خنده بی جا از نادانى است.

7.خشم ، كلید هر بدى است.

8.كینه توز ، كم آسایش ترینِ مردم است.

9.چه زشت است براى مؤمن ، به چیزى دل بندد كه خوارش سازد.

10.هر كه زیاد بخوابد، خواب هاى پریشان بیند.

11.مجادله مكن كه احترامت از بین رود و شوخى بسیار مكن كه بر تو گستاخ شوند.

12.بدترین دشمن آدم خشم و شهوت اوست هركه بر این دو غلبه کندمقامش بلندگردد

13.قبر من در سامرّا مایه امن و امان ساكنان هر دو طرف (فرات) است .

14.هركس برادرش را پنهانى نصیحت كند، او را آراسته است

15.هرکس آشكارا نصیحتش نماید، ارزش او را كاسته است.

16.گستاخى فرزند بر پدرش در كودكى به سركشى در بزرگى فرا مى خوانَد .

17.هرکه در مجلس پایینتر از جایگاه خود بنشیندخدا و ملائکه اورا درود میگویندتابرخیزد.

18.سـلام كردن به هر كس كه بر او مى گذرى نشانه فروتنی است

19.بهترین برادر تو كسى است كه: خـطایت را فراموش كـند و نیكى تو را  یادآورى كند.

20.از گناهان نابخشودنى این است كه گناه را كوچك و سبك بشماری

21.شـرك در میـان مــردم از ردّ پاى مور بر فرش سیاه در شب تاریك مخـفى تـر اسـت.

22.دو عامل مهّم اسارت انسان «ترس» و «طمع» است.

23.بسم اللّه الرّحمن الرّحیم به اسم اعظم خداازسیاهى چشم به سفیدىآن نزدیكترمیباشد

24.مؤمن براى مؤمن ،بركت و بر كافر، اتمام حجّت است.

25.كسى كه با خدا مأنوس باشد، از مردم گریزان گردد.

26.ما (اهلبیت) پناهگاهى هستیم براى كسى كه به ما پناه آورَد و نورى هستیم براى آن كه از ما پرتو طلبد و موجب مصونیت كسى هستیم كه از ما پناه جوید. هر كه ما را دوست بدارد در مراتب بالا با ما خواهد بود و هر كه از راه ما كج گردد به سوى آتش ره خواهد برد.

نمایش نظرات 1 تا 30