تبلیغات
الغوث
10:40 ق.ظ
77
بیماری روح و روان
بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم والعن اعدائهم اجمعینبیماری روح و روان


روزی سقراط حکیم مردی را دید که خیلی ناراحت بود علت ناراحتی اش را پرسید

شخص پاسخ داد :در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم . سلام کردم.جواب نداد.


و با بی اعتنایی و خودخواهی گذشت و رفت و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم .

سقراط گفت :چرا رنجیدی ؟ مرد با تعجب گفت :


خوب معلوم است که چنین رفتاری ناراحت کننده است 

سقراط پرسید :

اگر در راه کسی را می دیدی که به زمین افتاده و از درد به خود می پیچد

آیا از دست او دلخور ورنجیده می شدی ؟


مرد گفت مسلم است که هرگز دلخور نمی شدم آدم از بیماری کسی دلخور نمیشود

سقراط پرسید : به جای دلخوری چه احساسی می یافتی و چه می کردی ؟

مرد جواب داد احساس دلسوزی و مهربانیو سعی میکردم پزشک یا دارو به اوبرسانم

سقراط گفت : همه این کارها را به خاطر آن می کردی که او را بیمار می دانستی 

آیا انسان فقط جسمش بیمار میشود

 آیا کسیکه رفتارش نادرست است روانش بیمارنیست

اگر کسی فکر و روانش سالم باشد هرگز رفتار بدی از او دیده نمی شود ؟

بیماری فکری و روان نامش غفلت است.

باید به جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که بدی میکند و غافل است دل سوزاند

و کمک کردو به او پزشک روح و داروی جان رساند .پس از دست هیچ کس دلخور مشو

و کینه به دل مگیر و آرامش خود را هرگز از دست مده .

بدان که هر وقت کسی بدی میکند در آن لحظه بیمار است .
نمایش نظرات 1 تا 30