تبلیغات
الغوث
09:40 ق.ظ
77
بیماری روح و روان
بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم والعن اعدائهم اجمعینبیماری روح و روان


روزی سقراط حکیم مردی را دید که خیلی ناراحت بود علت ناراحتی اش را پرسید

شخص پاسخ داد :در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم . سلام کردم.جواب نداد.


و با بی اعتنایی و خودخواهی گذشت و رفت و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم .

سقراط گفت :چرا رنجیدی ؟ مرد با تعجب گفت :


خوب معلوم است که چنین رفتاری ناراحت کننده است 

سقراط پرسید :

اگر در راه کسی را می دیدی که به زمین افتاده و از درد به خود می پیچد

آیا از دست او دلخور ورنجیده می شدی ؟


مرد گفت مسلم است که هرگز دلخور نمی شدم آدم از بیماری کسی دلخور نمیشود

سقراط پرسید : به جای دلخوری چه احساسی می یافتی و چه می کردی ؟

مرد جواب داد احساس دلسوزی و مهربانیو سعی میکردم پزشک یا دارو به اوبرسانم

سقراط گفت : همه این کارها را به خاطر آن می کردی که او را بیمار می دانستی 

آیا انسان فقط جسمش بیمار میشود

 آیا کسیکه رفتارش نادرست است روانش بیمارنیست

اگر کسی فکر و روانش سالم باشد هرگز رفتار بدی از او دیده نمی شود ؟

بیماری فکری و روان نامش غفلت است.

باید به جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که بدی میکند و غافل است دل سوزاند

و کمک کردو به او پزشک روح و داروی جان رساند .پس از دست هیچ کس دلخور مشو

و کینه به دل مگیر و آرامش خود را هرگز از دست مده .

بدان که هر وقت کسی بدی میکند در آن لحظه بیمار است .
07:41 ب.ظ
76
داستان هایی از قدرت تلقین
بسم الله الرحمن الرحیم 

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم والعن اعدائهم اجمعین 
داستان هایی از نیروی شگفت انگیز تلقین

 یك زندانی كه قصد فرار داشت بطور مخفیانه خود را در یكی از اتاقك های قطار جا داده بود 

و بعد از حركت فهمیده بود كه در یخچال قطار قرار دارد.

 زندانی مطمئن بود كه در طی چندین ساعتی كه در یخچال قرار دارد منجمد خواهد شد 

و دقیقاً اینطور هم شد. اما بعد از رسیدن به مقصد مشاهده كردند

 كه زندانی یخ زده در حالی كه یخچال قطار خاموش بوده است 

و این نشان میدهد كه شخص زندانی به خود تلقین كرده كه منجمد خواهد شد 

و این تلقین برای او حكم یك تصویر ذهنی مطابق با افكار او داشته 

و همین باعث شده كه سلولهای بدن وی واقعاً سرما را حس كرده و كم كم منجمد شود.


در داستانی دیگر


نمونه دیگر آزمایشی بود كه به پیشنهاد یكی از روانشناسان بر روی دو تن از مجرمین 

محكوم به اعدام انجام شد. آزمایش به این صورت بود 

كه مجرم اول را با چشمانی بسته در حضور مجرم دوم

با بریدن شاهرگ دستش او را به مجازات رساندند.

در این هنگام نفر دوم با چشمان خود شاهد مرگ او بر اثر خونریزی شدید بود

سپس چشمان نفر دوم را نیز بستند و این بار شاهرگ دست وی را

فقط با تیغه ای خط كشیدند و در این حین كیسه آب گرم نیز

بالای دست اوشروع به ریختن میكرد این در حالی بود كه

 دست او به هیچ وجه زخمی نشده بود. اما شاهدان یعنی پزشكان و روانشناسان

با كمال ناباوری دیدند كه مجرم دوم نیز پس از چند دقیقه جان خود را از دست داد

 چراكه او مطمئن بود كه شاهرگ دستش به مانند نفر اول بریده شده و خونریزی می كند.

ریخته شدن خون را نیز بر روی دست خود حس می كرده است. 

در واقع تصویر ذهنی او چنین بوده كه تا چند لحظه دیگر به مانند نفر اول هلاك می شود 

و همین طور هم شد.

03:29 ب.ظ
74
احادیث زیبا از امام حسن عسکری(ع)
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم والعن اعدائهم اجمعین احادیث زیبا از امام حسن عسکری(ع)


1.دو خصلت است كه بالاتر از آنها چیزى نیست ایمان به خدا و سود رساندن به برادران

2.همه پلیدى ها را در خانه اى نهادند و كلید آن دروغ است .

3.شادمانى كردن در نزد غم دیده ، بى ادبى است

4.چه بد بنده اى است آن كه دورو و دو زبان باشد .

5.از افشاى اسرار و ریاست جویى بپرهیز ؛ زیرا این دو به هلاكت كننده اند

6.خنده بی جا از نادانى است.

7.خشم ، كلید هر بدى است.

8.كینه توز ، كم آسایش ترینِ مردم است.

9.چه زشت است براى مؤمن ، به چیزى دل بندد كه خوارش سازد.

10.هر كه زیاد بخوابد، خواب هاى پریشان بیند.

11.مجادله مكن كه احترامت از بین رود و شوخى بسیار مكن كه بر تو گستاخ شوند.

12.بدترین دشمن آدم خشم و شهوت اوست هركه بر این دو غلبه کندمقامش بلندگردد

13.قبر من در سامرّا مایه امن و امان ساكنان هر دو طرف (فرات) است .

14.هركس برادرش را پنهانى نصیحت كند، او را آراسته است

15.هرکس آشكارا نصیحتش نماید، ارزش او را كاسته است.

16.گستاخى فرزند بر پدرش در كودكى به سركشى در بزرگى فرا مى خوانَد .

17.هرکه در مجلس پایینتر از جایگاه خود بنشیندخدا و ملائکه اورا درود میگویندتابرخیزد.

18.سـلام كردن به هر كس كه بر او مى گذرى نشانه فروتنی است

19.بهترین برادر تو كسى است كه: خـطایت را فراموش كـند و نیكى تو را  یادآورى كند.

20.از گناهان نابخشودنى این است كه گناه را كوچك و سبك بشماری

21.شـرك در میـان مــردم از ردّ پاى مور بر فرش سیاه در شب تاریك مخـفى تـر اسـت.

22.دو عامل مهّم اسارت انسان «ترس» و «طمع» است.

23.بسم اللّه الرّحمن الرّحیم به اسم اعظم خداازسیاهى چشم به سفیدىآن نزدیكترمیباشد

24.مؤمن براى مؤمن ،بركت و بر كافر، اتمام حجّت است.

25.كسى كه با خدا مأنوس باشد، از مردم گریزان گردد.

26.ما (اهلبیت) پناهگاهى هستیم براى كسى كه به ما پناه آورَد و نورى هستیم براى آن كه از ما پرتو طلبد و موجب مصونیت كسى هستیم كه از ما پناه جوید. هر كه ما را دوست بدارد در مراتب بالا با ما خواهد بود و هر كه از راه ما كج گردد به سوى آتش ره خواهد برد.